...

Yes Booth

Privacy & Policy

Yes Booth Privacy Policy

Bij Yes Booths nemen we de privacy van onze klanten serieus en doen we er alles aan om deze te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven die we mogelijk van u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief onze verhuurservices voor fotobooths en website.

Verzameling van persoonlijke informatie We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een reservering maakt, een offerte aanvraagt of anderszins met ons communiceert. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens bevatten. 
Gebruik van persoonlijke informatie We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen om onze diensten te verlenen, inclusief het verwerken van reserveringen en betalingen, en om met u te communiceren over uw reservering. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u promotionele e-mails of andere communicatie over onze diensten te sturen.

Delen van persoonlijke informatie We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden die diensten aan ons verlenen, zoals betalingsverwerking en e-mailmarketing. Deze derden zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens en mogen deze alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ingeschakeld.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als dit wettelijk vereist is, zoals in reactie op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
Beveiliging van persoonlijke informatie We nemen passende beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke informatie.
Wijzigingen in dit privacybeleid We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we het bijgewerkte beleid op onze website plaatsen en de ingangsdatum bijwerken.

Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de persoonlijke informatie die we hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@yesbooth.nl


BOOK NOW
×

Hallo welkom bij YesBooth! 

× Chat met ons!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.